datalms_uretim_takip

Üretim Yönetim Takip Yazılım

Firmanızın sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Biz de Datalms olarak bu süreçlerde firmanızın verimliliğini arttırmayı hedefledik ve üretim aşamasında ürünün tüm üretim aşamalarını,stok kayıtlarından-finansal kaynaklara kadar kontrol etmeniz için Akıllı Üretim Yönetim sistemini programladık.

 • Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri
 • Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilir,
 • Proje Operasyonlar, Süreç Kontrolü Strateji, Kaynak Yönetimi
 • SatınAlma Ürün Gereksinim yönetim
 • Depo Stok yönetim ve Takipleri,
 • Seri no ve garanti takibi yaparak ürün giriş-çıkışlarını kontrol edebilir,
 • Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe işlemleri yapılabilir,
 • Çek senet işlemleri ve teminat çek senet işlemleri ile ayrıntılı valör hesapli rapor takibini gerçekleştirebilir
 • Şirketinizin finansal operasyonlarını kolayca ve zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz.
 • Banka Havale Gönderme, Havale Alma Takipleri, Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilir,
 • Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir
 • Müşteri bilgilerinin etkin yönetimi (CRM)
 • Teklifleri satışa dönüştürmek, Alınan ve Verilen Sipariş Takipleri
 • Satış ekibin takibini yapmak
 • Elektronik Arşiv (E-Arşiv), Belgelerinizi elektronik ortamda saklamanızı ve takip etmenizi sağlayan bir belge yönetimi
 • Mobil Uygulama Entegrasyon
 • Kaizen
 • 5S
 • 6 Sigma

Üretimin her aşamasında üretilen ürünün kalibrasyonundan kalite yönetim süreci dahil olmak üzere üretim adım aşamaları, stok kayıtlarından muhasebe(finansman) bilgilerine, ürünün firmaya firmaya kattığı karı ve firmanın üretilen üründeki zararını raporlarla, analizlerle görmenizi sağlayacak, firmanızın gelişimine katkıda bulunacaktır.

Üretim Yönetim Takip Yazılım Program'nin Sağladığı Faydalar

Kalite Kontrol Sistemi ile entegre olması sayesinde iş süreçlerinde ürünün kalitesinin arttırılması Muhasebe Modulu ile maliyet ve kar-zarar analizlerinin yapılması Kalite dökümanlarının sistem tarafından otomatik oluşturulması ve raporlanması Ürünün üretim sürecinde adım adım takip edilmesi ve detaylandırılması Ürünün üretim sürecinde proje ile ilişkilendirilmesi Ürünün üretiminde gerekli malzemelerin stok kayıtlarının ve tedaikçilerin yönetilmesi Ürünün üretilmesinde gerekli malzemelerin muhasebe modülü ile entegre olması sayesinde alım-satım irsaliyeleri ve alım-satım faturalarının yönetilmesi ve takibi

Demo Talep formumuzu doldurarak, bizden ürün talebinde bulunabilir, böylece dilediğiniz ürünümüzü deneme şansına erişebilirsin. Göstermiş olduğunuz ilginizden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Modüller

Akıllı Üretim

Üretim makine ve araçlarının kimliklendirilmesi ile verimlilik ve maliyet düşürmeye yönelik izleme, uyarı sistemleri, önleyici bakım, anlık veri işleme ve analizi ile sipariş karşılama süresinde iyileşme, ürün yaşam döngüsü takibi ve satış sonrası hizmetler, hızlı sayım ve stok kontrol, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile iş, bakım talimatları, zamanında ve hızlı sevkiyat.

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini daha etkin kontrol altında tutarak verimli üretim süreçlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üretim İş Süreçlerinde etkin verimlilik kazanabilmek için inovasyon(değişim ve dönüşüm) gerçekleştirerek dünya standartlarında Üretim ve Yönetimini kontrol edecek, aynı zamanda Dünya Kalite Standartlarında, Üretim Kalite Kontrol süreçlerini görecek, entegre sistemi ile tekliften-sevkiayata kadar ki tüm süreçlerin modüler yapısı sayesinde doğru yönetmenizi sağlayacaktır.

Üretim Planlama

İleri Yönetim Planlama sayesinde,üretimin her adımını kontrollü ve detaylı takip eden bir planlamadır.

Üretim Takip ve Analiz

Üretim işleyişinin tam kontrolü sayesinde,detaylı takip ve analiz yapılabilmektedir.

Üretim Maliyet

Üretim işleyişinin tam kontrolü sayesinde,detaylı takip ve analiz yapılabilmektedir.

Kalite Kontrol

Tüm modüllere tam entegre kalite kontrol müdülü sayesinde, ve işletmenin kalite yönetim sistemine tam uyarlanarak,etkin kalite kontrol ve analiz yapılabilmektedir.

Proje Yönetim

Tüm modullere tam entegre proje yönetim sistemimiz, proje safhalarının yönetilmesini ve takibini sağlar.

Satın Alma

Tüm modüllere tam entegre satın alma modülü,ihtiyaçların tam olarak çıkartılıp,tedariklerin sağlanmasını kolaylaştırır.

Stok Yönetim

Tüm modüllere tam entegre çalışarak,mevcut stokların takibini sağlar.

Depo Yönetim

Tüm modüllere entegre,depo yönetim sistemi ile mevcut stokların,stok fazlalıklarının ve ihtiyaçların tam analizini ve kontrolünü sağlar.

Muhasebe

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Satış ve Pazarlama

Tüm modüllere tam entegre, pazarlama fırsatlarını etkin biçimde yönetmenizi sağlar.

Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM)

Tüm modüllere tam entegre, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için modülün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

İş Süreçleri ve Yönetimi

Tüm modüllere tam entegre ,iş akışınıza uyarlanarak etkin bir iş süreci ve yönetimi sağlamaktadır.

Döküman Yönetimi (E-Arşiv)

Tüm modüllere tam entegre, belge,döküman,sözleşme,resim ...(etc) gibi evrakların yönetildiği ve entegre olarak yetki kontrolleri ile çalıştığı özel bir modüldür.

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

E-Ticaret Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Mobil Ugulama Entegrasyon

İşletme içersindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış verişlerin makinalar üzerinde online veri alış verişini sağlayarak etkin kontrol ve izlenebilirliği sağlayarak verimliliği arttırır.

Database (Veritabanı Yönetimi)

ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetim Standartlarına tam uygun olarak veri akışını sağlar.

Kullanıcı ve Yetkilendirme

Kullanıcı Yetkilendirme Modulü sayesinde istediğiniz kullanıcılara görev atama ve iş emirleri dağıtım .işlemlerini yapabilirsiniz.Kullanıcı yetkilendirme,kullanıcı işlemleri,program üzerindeki takipleri ve işlemleri özel kullanıcı yetkilendirmesinde modül sınırlama ,veya özellik sınırlama yapılabilir.İlgili Projelerimiz


datalms_kys

Müşteri Entegrasyonu

Entegre yapısı sayesinde, tüm iş süreçlerinizde, ürünün müşteriye kaliteli bir şekilde sunulmasını ve sadık müşteri potansiyelini arttırır.

datalms_moduler_yapi

Modüler Yapı

Moduler yapısı sayesinde stoklarınızı, cari kayıtlarınızı, banka, çek,senet ve tüm muhasebesel kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

datalms_yetki

Kullanıcı ve Yetki

Sistem yöneticisi olarak her kullanıcıya, modül erişim haklarını tanımlayabilir, kayıtların kimin tarafından değiştirildiği sistemden öğrenilebilirsiniz.

14

Yıl Deneyim

200+

Müşteri

20+

Çözüm

Projelerimiz

datalms_kurumsal_kaynak_Planlama_erp

Kurumsal Kaynak Planlama ERP

Firmanızın bütün bölümlerini(depo, proje, üretim, satınalma, pazarlama, muhasebe) aynı veritabanını kullanarak üretim aşamasını kontrol eden bir yazılımı içerir. Böylelikle; depoya giren malzemenin ve üretilen ürünün maliyetini, muhasebesel işlemlerini ve analizlerini yapabilirsiniz.

datalms_kalite_yonetim

Kalite Yönetim

Günümüzde Endüstri Devrimi ile birlikte firmaların üretim aşamasında ürünlerinin kalite kontrolünün yapılması mecburi olmuştur. Alanında lider olan DataLms olarak üretimden projelendirmeye kadar olan bu süreçleri, ürünlerin kontrollerini Kalite Yönetim Sistemi ile entegre ederek kontrol edilmesini sağladık.

datalms_crm

Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM

Müşterilere ait tüm bilgileri veri bankanızda saklayarak, bu bilgiler doğrultusunda satış ve pazarlama ekibinizi yönlendirerek daha etkin bir şekilde yönlendirerek pazar payınızı genişletebilirsiniz. Böylelikle müşteri memnuniyetiniz ve firma-müşteri ilişkilerinizde gözle görünür bir fark yaratabilirsiniz.

datalms_proje_yonetimi

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, raporlanması ve kontrolüdür. Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış adımları ile projelerinizi baştan sonra yönetebilir ve böylelikle projenizin kar-zarar analizlerini yapabilir ve hatta zaman çizelgesinde akışları görebilirsiniz. Kaliteli ve sağlam bir proje yönetimi demek, firmanızın büyümesi, gelişmesi demektir.

Üretim Yönetim Takip

Firmanızın sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Biz de Datalms olarak bu süreçlerde firmanızın verimliliğini arttırmayı hedefledik ve üretim aşamasında ürünün tüm üretim aşamalarını,stok kayıtlarından-finansal kaynaklara kadar kontrol etmeniz için Akıllı Üretim Yönetim sistemini programladık.

datalms_asansor_program

Asansör Teknik Servis Yönetimi

Asansör Teknik Servis Bakım Yönetim Otomasyon sağladığı bazı dolaylı katkılar; İşimizi daha iyi anlamak, kendi işimizi kurmak, pazarda daha kalıcı olmak, daha iyi organizasyon yaratmak, kaynakları iyi kullanmak, istihdam yaratmak bilgiyi paylaşmak, geliştirmek, kullanmak, teoriyi pratikle birleştirmek bunu yaparken hataları, eksiklikleri ve önyargıları aşmak gibi kısaca listelenebilir ve bu listeyi daha da artırabiliriz.

datalms_teknik_servis

Teknik Servis Yönetim Takip

Teknik Servis Bakım Yönetim Otomasyon sağladığı bazı dolaylı katkılar; İşimizi daha iyi anlamak, kendi işimizi kurmak, pazarda daha kalıcı olmak, daha iyi organizasyon yaratmak, kaynakları iyi kullanmak, istihdam yaratmak bilgiyi paylaşmak, geliştirmek, kullanmak, teoriyi pratikle birleştirmek bunu yaparken hataları, eksiklikleri ve önyargıları aşmak gibi kısaca listelenebilir ve bu listeyi daha da artırabiliriz.

datalms_okul_yonetim

Özel Okul Yönetim Yazılım

Okul Otomasyon sisteminin amacı Öğrenci-Veli-Öğretmen-Rehber Öğretmen-Okul Yönetim işbirliğini arttırmak ve bunun sonucu olarak eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedeflemektedir. Otomasyon sistemi kolay kullanılması, web üzerinden güncellenmesi, sistemi kullanmak için ekstra internet bilgisine gerek kalmaması öğrenci ,veli ve öğretmenlerin işlemlerini kolaylaştırması büyük önem taşımaktadır.

datalms_ticari_set

Ticari Set (Ön Muhasebe)

Yeni nesil akıllı muhasebe programı ile müşteri ve tedarikçi hesapları, personel, kasa defteri, çek ve senetler kolayca her yerden yönetilebilir, fatura kesilebilir, ürün ve malzeme stok kontrolü yapılabilir. Böylelikle firmanızın tüm giderlerini-gelirlerini ve hesap özetlerinin takip edilmesini ve firmanızın bütün muhasebesel kayıtlarını yönetebilmenizi sağlar.

datalms_dokuman_yonetim

Döküman (Elektronik Arşiv) Yönetim

Döküman Yönetim Sistemi ile dökümanlarınızı arşivleyebilir, uygulama içerisinde birbirinizle paylaşabilir, saklayabilir, kullanıcı bazında dökümanın kimin tarafından yüklendiğini görebilir, istediğiniz zaman gerek şahsi, gerek tüm dökümanlara erişebilirsiniz. Böylelikle kağıt israfının önüne geçer, finansal açıdan kurumunuza kaynak sağlayabilirsiniz.

datalms_depo_yonetim

Depo Yönetimi

DATALMS Yazılım & Otomasyon, depo ve antrepo hizmetlerinin yanı sıra, müşterilerinin kendi bünyesinde veya farklı bir lokasyonda kurulacak depolarının işletilmesi konusunda da hizmet sunmaktadır.

datalms_saha_satis_yonetimi

Saha Satış Yönetimi

Entegre yapısı sayesinde ürünlerinizin sahada daha hızlı, güvenilir ve kolayca ekibiniz tarafından çözüme ulaştırılmasını sağlar. Böylelikle ürün yönetimi, müşteri yönetimi, teklifler ve tüm satış ve servis aktivitelerini tek noktadan yönetir.

14001 16949 18001 22001 27001 27799 8D 9001 APQP Barkod Barter Depo Depo Analiz Depo Kabul Kriter Depo Kalite Depo Maliyet Depo Yönetim Depo Yönetim Sistem DÖF Döküman Döküman e-Arşiv e-Kalite Endustri 4.0 ERP Etiket ExpressBasic Finans Gıda Hak Ediş IATF-16949 ISO-14001 ISO-15189 Iso-17025 ISO-18001 ISO-19011 ISO-22001 ISO-27001 ISO-27799 ISO-9001 Kalite Kalite Kalite Döküman Kalite Eğitim Kaynak Kurumsal Maliyet Malzeme MSA Muhasebe Müşteri Operasyon Otomotiv Personel Planlama PPAP Proje Proje Analiz Proje Barter Proje Bütce Proje Hak Ediş Proje Kalite Proje Maliyet Proje Operasyon Proje Revizyon Proje Sözleşme Proje Takip Proje Üretim Proje Yönetim Revizyon Rfid Satın Alma Scada Sözleşme SPC Stok Stok Üretim Stok Yönetim Tedarik Toplam Klite Uretim Uretim Analiz Uretim Kalite Uretim Maliyet Uretim Planlama Üretim web Tabanlı WMS Yapay Zeka