Kalite Sistemi Entegre Yönetim Takip Yazılım

Kalite denetlenir, kaliteli ürün üretilir...! Üretiminizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Ürünlerinizin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz. Böylelikle Kalite İş süreçlerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşımla geliştirilen kalite yönetim sistemidir.

kalite

Neden Kalite Takip Yönetim Yazılımı?

Kalite Yönetim Sistemi; planlanması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler,risk analizleri,ürün/proses performans değerleri öneriler yardımı ile toplanan, çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları gözönünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, ve iyileştirme raporları ile tüm sürecinizi kaplayan kalite sistemidir.

kalite

Şirket Stratejileri

Global dünyada rekabet gün geçtikçe artmakta, bu nedenle kalitenin sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir.

Endüstriyel ve Teknolojik Gelişmeler

Başdöndürücü hızla gelişen teknoloji ve getirdiklerine hızlı adapte olabilmek, teknoloji ile kaliteyi birleştirmek amacı ile kalite sistemi geliştirmektir.

Risk Analizleri

Üretimde oluşabilecek riskleri sezgisel analizler yaparak sistemi geliştiren bir yapılanmadır.

kalite

Kalite Standart ISO – TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, big data veri yapısını oluşturarak, doğru karar ve analizlerle doğru yönlendirmeler yaparak, alınan kararların oluşabilecek hataların engellemek, böylelikle kalite ürün üretmek, kayıpları en aza indirgemek, hatalı yönetimlerin önüne geçerek hatalı ürün üretilmesini engellemektir. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler(DÖF) – 8D

İş süreçlerinizde ve üretim aşamasında uygunsuzluğa yol açan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini bularak ortadan kaldırmayı hedefledik. Böylelikle kendi iş sürecinizde düzeltici ve önleyici faaliyetleri kendiniz kontrol ederek müşteri odaklı memnuniyetinizi arttırabilirsiniz. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Hata Kontrolü ve Önlemleri (FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim ve imalat süreçlerinizde ürünlerinizin kalitesini arttırmayı hedefledik. Bu amaçla üretilen ürünlerin hata analizlerini ve önlemlerini nasıl alabileceğiniz hakkında size yardımcı olabilecek bir stratejiyi oluşturduk. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Kalite Sistemi Risk Analizi

ISO 9001:2015 standardı 10 madde ile genişletilmiş olup üretim ve hizmet Sektorleri bir birine daha fazla yaklaştırılmıştır. Ayrıca önleyici faaliyet yerine Risk analizi ile birlikte fırsatların tespit edilerek firmaların yapılarını daha güncel tutarak risklerini bilerek gelecek planlarını daha iyi yapmalarına fırsat tanımaktadır. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Ürün Kalite Kontrolü

Kalite kontrolün önemli bir unsuru olarak, Ürün Muayeneleri çeşitli üretim süreçlerinde ve gönderimden önce sahada ürün kalitesini kontrol etmenizi sağlarlar. Ürününüzü imalatçının tesisinden çıkmadan önce muayene etmek kalite problemlerinin önlenmesi ve ileride tedarik zincirindeki aksamaların önlenmesinde etkin bir yoldur. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Kalite Üretim Parcası Onay Projesi PPAP

Üretim parçası onay sürecinin yönetilmesinde amaç, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gereklerinin yönetilmesinden emin olmaktır. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Proje Kalite Planlama (PQP)

Kalite sistemlerimizi, tahmin edilen çıktıları - beklentileri, müşteri memnuniyeti önlemlerini, teslim zamanını ve fiyatlandırmayı tanımlayan bir proje özeti sunar. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

İleri Ürün Kalite Planlama (APQP)

Yeni ürünler piyasaya sürüldüğünde, karmaşık işlemler ve tedarik zincirleri başarısızlık olasılığı sunar. İleri Ürün Kalite Planlama (APQP), yeni ürünler ve bu ürünlerin süreçlerinde müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlayan yapılandırılmış bir süreçtir. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC)

SPC, üretim sürecini izleyerek kaliteyi ölçme ve kontrol etme yöntemidir. Kalite verileri, ürün veya proses ölçümleri, çeşitli makinelerden alınan veriler ile toplanır. SPC, sürekli iyileştirme sağlamak için etkili bir yöntemdir. Bir süreci izleyerek veya kontrol ederek, o ürünün tüm potansiyeli ile işlendiğinden emin olabilirsiniz. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

VDA

VDA 6.X Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, Almanya’daki otomotiv üreticilerinin gerektirdiği ISO 9001’in otomotiv endüstrisine yönelik bir uzantısıdır. Yönetim sistemini tanımlanması, kontrol form ve raporların oluşmasını sağlayarak işleyiyişin en ideal bir süreçte gerçekleştirmenize yardımcı olur. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

İç Tetkik ve Denetim

Bir işletmenin kalite sisteminin iç denetçiler ve/veya dış denetçiler tarafından denetlenmesi. Burada iç ve dış denetim daha önceden belirlenmiş kalite kontrol prosedürü, ulusal ve uluslararası spesifikasyonlar ve mevzuat açısından yapılmaktadır. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Kalite Eğitim Modül

Kalite Sistemi Eğitim Modülü; küçük, orta ya da büyük işletmeler için gerekli olan bir eğitim sistemidir. Kalite sorumlusu, yönetim sistemi sorumlusu, kurumlarda kurum içi denetçisi, iş güvenliği personeli ve risk değerlendirmesi yapmak isteyen kişiler veya görev almak isteyen kişiler hazirlayabilir. Kurum içerisinde eğitim modülü ile personellerin eğitilmesi, sınavlar oluşturulup değerlendirmeler ile kalite sisteminizi güçlendirebilirisiniz. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Makine, Cihaz bakım onarım kalibrasyon planı

Üretim, Kontrol, labaratuvar, Test Cihazlarının / Makine'lerin peryodik bakımlarının yapılması sağlar. Peryodik veya Planlanan cihaz kalibrasyonların oluşması ve takip edilmesini sağlar. Gerekli verilerin alınması (SCADA) gerek online cihaz/Makine üzerinden gerek manuel olarak alınmasını sağlar. MSI / SPC için bilgi toplanması ve rapolanma süreçlerinde adaptasyon sağlanarak en ideal çalışma süreçlerini sağlar. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Müşteri Şikayet - Tedarikçi Değerlendirme

Müşteri Şikayet; Müşteri Öneri ve şikayetlerin alınması, değerlendirmesi ve takiplarin sağlanması (DÖF, 8D) sağlar. Tedarikçi Değerlendirme; Ürün veya Hizmet alınan tedarikçilerin değerlendirilmesi raporlanması, Ürün veya Hizmet alımlarında gerekli sertifikaların, garanti belgelerinin takip edilmesini sağlar. Üretim sürecindeki işlemler sırasında alınan ürün garanti belgelerinin üretilen ürün ile bağlanması takip edilmesi.

Üretim - İmalat

Üretim - İmalat Planlanması, Üretim Reçetelerinin oluşturulmaası, kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan gelişmiş bir üretim takip modülüdür. Stok, Fason, Makina, Cihaz, Personel gibi iş süreçlerinin planlamasını sağlayan üretim recete ile Planlı ve eş zamanlı kontrol sağlayan gelişmiş üretim recetesi ile Üretim/İmalat süreçlerinin en az kayıtpla en iyi performasla imal edilmesi sağlar. Derin öğrenme ile tüm süreçlerin analiz ederek takip eder ve öğrenir. Yapay zeka sistemi ile oto kontrol sağlar. FMEA, PFMEA, VDA modülleri ile haberleşerek, oluşacak Hata ve aksamaların sezilmesi ve önlenmesini sağlar. MSI - SPC - Sinoptik veri gönderimi sağlayarak azaliz etmenizi kolaylaştırır.

kalite
kalite

E-Arşiv Döküman Yönetim

Datalms ExpressBasic E-Arşiv Yazılımı çok kapsamlıdır. İster kağıt, ister elektronik olsun, çok sayıda yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriyi etkili bir şekilde saklar. Sistem, uluslararası arşiv standartları ve yasal gerekliliklere uygun olarak yüksek düzeyde güvenlik ve erişebilirlilik sağlar. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Laboratuvar - Test, Kontrol, Fnal Kontrol

Laboratuvar modülü, ürün için gerekli Test, Kontrol, Fnal Kontrol gibi kontrollerinin yapılması, test edilmesi, numune alma, numune saklama ve gerekli belgelerin hazırlaması gibi işlemleri kolaylaştıran bir modüldür. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Stok Depo Takip Yönetim

Datalms ExpressBasic Depo Yönetim Yazılımı bir ürün sevk edildiğinde meydana gelebilecek hata olasılığını azaltabilir. Yazılım aynı zamanda bir şirketin siparişleri daha hızlı yönetebilmesine ve depoda sipariş edilen ürünleri anında takip edilmesine yardımcı olur. Depo Yönetim Yazılım'ının amacı; ürünlerinizin satın alma yazılımı ile entegre edilmesinden faydalanarak, ürünlerin uygun şekilde toplanması, ürünlerin stoklardaki durumunun kağıtsız ortamda yönetilmesidir. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Kalite Talimat Takip Yönetim

Talimat takip sistemi, kurum ve kuruluşlarla yapılan iş ve işlemler sırasında uyulması istenilen karaları alt makamlara bildiren modüldür. Kuruluş içinde uyulması gereken kurallar, değişen veya yeni eklenen yöntemler, çalışanlara talimatlar aracılığı ile iletilmektedir. Böylelikle, yazılım talimatları ilgililere dağitıp işleyişi izler. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

Ürün Bilgi Güvanlik Formu

Ürün Bilgi Güvanlik form, bir madde veya karışım hakkında işyerindeki kimyasalları kontrol amaçlı düzenleyici çerçeve çalışmalarında kullanım için kapsamlı bilginin hazırlanması, talimat ve önlemler hakkında detaylı bir bilgi havuzu hazırlayarak, ilgili birim veya müşterilerle paylaşmayı sağlar. Önlemler için gerekli takipleri sağlayabilirsiniz. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

Stok Refakatçı Kart

Stok Refekatçı Kart, stok veya bir mamülün her hareketinin izlendiği, takip edildiği bir moduldür. ürün kabulden başlayarak, üretim sonrası müşteride tüketilene kar olan süreçte stok takip yapabilirsiniz. Her aşamada, kalite kontrol ve testler yapabilir, belge hazırlayabilir. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

kalite
kalite

6 Sigma

Altı Sigma, kusurları ortadan kaldırmaya ve süreç değişkenliğini odaklanan istatiktiksel araçlar ve tekniklerden oluşan bir sistemdir. Altı Sigma süreci, ölçüm, iyileştirme ve doğrulama faaliyetlerini içerir. Altı Sigma, sırsat başına hata sayısı ile bir süreç spesifikasyonunda bulunan standart sapmaların sayısı arasındaki bağlantı ile ilgilidir. Altı Sigma özellikli bir süreçle, yalnızca çok az sayıda olası arıza, spesifikasyon sınırlarının dışına çıkabilir.

Verimli İş Süreçleri Analizi

Süreçler kurumsal firmaların yapı taşlarıdır. Firmaların yaptığı tüm faaliyetler süreçlerden geçer. İyi yönetilmiş süreçler, birbirini destekleyen ve iç içe entegre bir yapı oluşturur.Ayrıca bu süreçlerin iyi analizi ve bu süreçlerde yapılan küçük iyileştirmeler, bağlantılı olduğu diğer süreçleri de etkilediği için, performansa etkisi büyük olacaktır. Böylelikle süreç iyileştirmeleri verimliliği beraberinde getireceği için kazanca dönüştürecektir.

crm
uretimyonetim

Kalite - Üretim’ de Yapay Zeka

Kalite ve Üretim iş süreçlerinin sezgisel takiplerinin yapılamsını kolaştırır. DÖF, 8D, FMEA, PFMEA, Üretim Takip gibi kritik süreçlerin kontrollerinin sağlanması, Hata veya oluşabilecek aksamaların tahmin edilmesini kolaylaştırıcı faaliyetlerin alt yapısı ve analizleriyle iş süreçlerinizin optimize çalışarak işletmenizin kontrol eder.

Kalite'de Derin Öğrenme

Kalite ve Üretim iş süreçlerinde toplanan verilerin doğru yorumlamayı öğrenerek (Model Oluşturarak), Kalite iş akışında yapılan işlemlerde kullanılmak üzere hazırlayan bir modüldür. Böylelikle iş akışlarında veya yapılan işlemlerde, doğru iş rotaları ve iş akış işlemlerini yönetmeniz sağlayarak sezgisel analizlerle oto kontrol sağlamakla beraber kalite yönetim sistemini geliştirir.

uretimyonetim

DEMO TALEP FORMU

Demo Taleplerinizi Bize İletebilirsiniz...

Gizlilik Politikası
KATALOG İNDİR

(545) 319 21 54

Pazartesi-Cumartesi : 9:00 - 18:00

info@datalms.com.tr

7/24 Destek

İstanbul

Sonbahar Sokak. Tellioğlu is hanı.Kat:4 No:1/17 Ataşehir/İSTANBUL