projeyonetim

Proje Takip Yönetim

  • İyi bir Proje Yönetim Takip yazılımı, projelerin hedeflerinin, işletmelerin stratejik hedefleri ile yakından uyumlu olmasını sağlar.
  • Proje Yönetim Takip yazılımı ile ekipte kimlerin sorumlu olduğu ve bir projede neler olup bittiğinin kontrolünü aynı zamanda projenin her aşamasının kayıt altına alınmasını sağlar.
  • Projeyi küçük çalışma parçalarına ayırarak, ekiplerin net hedeflere odaklanmalarını sağlar, küçük adımların tamamlanmasıyla nihai hedefe ulaşmak için çabalarını hızlandırır ve risk yönetimi ile proje yönetiminde önemli riskleri hızlı bir ekilde tespit eder.
  • Proje Yönetim ve Takip yazılımı, mevcut kaynakları analiz eder ve gerçekçi bir plan yaparak projenin öngörüldüğü tarihte sorunsuz teslim edilmesini sağlar.
  • Proje Yönetim ve Takip Yazılımı, Kalite Güvencesi için kilit öneme sahiptir. Bu kapsamda ekiplerin proje süresince toplanan verileri değerlendirmeleri ve böylelikle ürün kalitesini her aşamada kontrol etmesi sağlanır.

Teknik Özellikler

Proje Adımları

Proje adımları (faz) tanımları detaylı yapılarak, Termin tarihi, termin süre (gün), bitiş tarihi,termin bitiş tarihi,tahmini bütçe tanımları ile proje adım süreçleri takip edilebilir. Proje faz operasyon yeri tanımları ve takibi, proje faz ürün çıktıları tanımları, proje faz fason; ürün gönderim ve ürün teslim alınmasının takip edilmesi, kalite standartlarına uygunluğunun tespit edilmesi tanımlamalarını içerir.

Personel Tanımı

Proje adım (faz); personellerin Gorev ve çalışma süreleri,vardiya bilgileri,mesai bilgileri takip edilebilir. Tezgah,makine, kalıp,aparat çalışma süreleri vardiyaları ve maliyetleri takip edilebilir, böylelikle proje faz maliyetleri hesaplanabilir.Ayrıca prje adımları içerisinde firelerin ek maliyetlerinide hesaplamayı kapsar.

Stok

Proje adımlarında stok veya hizmetin ürünlerinin kalite standartlarına, talimatlara ve prosedürlere uygun olup olmadığı denetim altına alınabilir. Proje faz adımlarında ayrıca resim, döküman,belge (garanti belgeleri veya çıktı belgeleri) eklenebilir veya arşivlenebilir. Oluşan kalite dökümanlarıda ayrıca saklanabilir.

Müşteri

Proje faz adımlarında müşteri istekleri, bilgileri ve değişen talep bilgileri alınıp, takip edilebilir, notlar ve açıklamalar kayıt altına alınır.

Proje Sözleşme Tanım

Proje ile ilgili tüm sözleşmeler kayıt altına alınır.

Proje Bütçe Tanım

Projenin maliyetlendirilmesi, proje adımları ve giderlerinin hesaplanması ve takip edilmesini sağlar.

Proje Şartname Tanım

Anlaşma veya sözleşme şartlanma kriterleri, tanım ve teknik özellikleri tanımlanarak proje içerisinde takip edilmesini sağlar.

Proje İşlemler ve İş Emirleri

Mevcut olan projelerin durumu (aktif,pasif,beklemede, durma) değiştirilebilir. Öncelik sıraları değiştirilebilir. Mevcut iş emirlerinin proje işlemlerinde takip edilmesi, yeniden Gorev atanabilmesi veya Gorev değişikliği, iş emri durdurma, iş emri bekletme,öncelik sırasını değştirme gibi işlemlerin yapılabilmesini kapsar.

Zamanlama ve Gorev Yönetimi

Gantt şemaları ve zaman çizelgeleri gibi görsel araçlar yardımı ile ekip üyelerinizin hangi Gorevi ne zaman yaptığı ve hangi tarihte bitirdiğini, neler üzerinde çalıştığını anlık takip edebilirsiniz.

İhtiyaç Yönetimi ve Yapay Zeka (AI)

Proje süresini, proje gereksinimlerini doğru veri analizleri yaparak, önceden öngörür ve sizi risklere karşı uyarır.

Proje Detayları:

Proje Yönetim Takip programı, şirket kaynaklarının daha efektif yönetilmesini, toplam kalitede iyileşme, karlılığın artması, risklere ve fırsatlara karşı hazırlıklı olunması, daha önce yapılmış olan, tekrarlayan projelerde otomatik karar almak ve stratejik planlar yaparak, projenin tüm aşamalarının kontrolünü ve iç denetimlerinin yapılmasını sağlar.

projeyonetim

Neden Proje Yönetim Takip Programı?

Gerçek şu ki, proje yönetimi olmadan proje yürütmek yanlış bir ekonomidir. Bütçede gereksiz bir yük olduğu düşünülür. Mükemmel bir proje yönetimi, proje yönetimini kontrol altında tutmaktan, zamanında bütçe kapsamında teslim etmekten çok daha fazlasını ifade eder; müşterileri, paydaşları ve ekipleri birleştirir ve başarı için bir vizyon yaratır. Eğer iyi bir Proje Yönetim Takip yazılımına sahip değilseniz, kaynak yetersizliğine, gerçekçi olmayan planlama, yüksek risk, düşük kaliteli ürün ve teslimatlara, bütçeyi aşan ve geç teslim edilen projelere maruz kalırsınız.

  • Raporlama ve analizler sayesinde proje maliyetini tam olarak hesaplamanıza yardımcı olur.
  • Proje planlamasının yapılması sayesinde strateji belirlenir ve proje kaynakları temin edilmesi sağlanır.
  • Önemli işlerin bütünüyle kaydedildiği ve izlenilebildiği bir veri tabanına sahipsiniz.
  • İş süreçlerinizi etkin bir biçimde yönetebilir ve uygulayabilirsiniz.
  • Evrak-arşiv yönetimi sayesinde tüm ekibin projeye dahil olmasını ve dökümanların ekibin ve yöneticilerin kontrolünü sağlar.
proje

Proje Gereksinimleri Analiz

Projelerde gereksinim yönetiminin amacı; projenin gerektirdiği teknik veya teknik olmayan tüm ihtiyaçların yönetilmesini karşılanmasını sağlar.

Proje Süreç Kontrolü

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar.

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz

projeyonetim

Teklif ve Projelendirme

Teklif ve projelendirme aşamasında, teklifin bütçesine bakılarak proje giderleri ve gelirleri hesaplanır.

projeyonetim

Proje Öncesi Hazırlık Planlama

Proje Yönetim Süreçleri 5 aşamadan oluşur. Başlangıç,planlama, yürütme, izleme ve kontrol, kapanış. Ayrıca bunlara ek olarak Proje Yönetim Sürecinde iş planları ve Gorev dağılımları ile ilgili ekiplerin ve gerekli olan malzemelerin planlanması.Hazırlık öncesindeki maliyetlerin hesaplanması, doğru analizler ile projenin seyrini değiştirir ve proje kapanışı etkileyebilir. Sistem karar almanızda ve doğru planlama yapmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

projeyonetim

Proje Gereksinimleri Analiz

Projelerde gereksinim yönetiminin amacı; projenin gerektirdiği teknik veya teknik olmayan tüm ihtiyaçların yönetilmesi ve sözkonusu ihtiyaçlarla mevcutların karşılaştırılması, satın alma için ihtiyaçların analiz edilmesi, yeterli personelin doğru konuşlandırılması, yetkin ekip liderlerinin oluşturulup yönetiminin sağlanması. Bunlar için maliyetlerin yaklaşık değilde doğru hesaplanması projenin sonuçlandırılması için elzem önem taşımaktadır.

projeyonetim

Proje Süreç Kontrolü

Süreçler işlerin doğal akışını ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymayı, süreç yönetimi ise bu akışı işletmenin hedeflerine ulaşma yönünde organize edilmesini amaçlar. Proje içerisindeki proje adımların (operasyonlar) süreç içerisinde birbirleri ile senkronize çalışması, doğru veri akışları ve adımların doğru analizleri ile gerçekleştirilebilir. Proje adımları (operasyonlardaki) aksamalar projenin planlanmasına büyük zarar vereceğinden, analizler doğru karar almada önem arz etmektedir.

projeyonetim

Bütçelendirme ve Profarma Maliyet

Projelendirme sürecinde projenin maliyetini yaklaşık olarak hesaplar, analiz eder ve böylelikle proje planının doğru bir şekilde işlemesini, projenin maliyetinin firmaya gerçekleşen maliyete yakın bir maliyet çıkarmayı hedeflemektedir.Olası aksaklıkların (müjbir sebebler) dışında yaşanabilecek olumsuzluklar hesaba katılmaksızın profarma maliyetleri gerçeğe yakın hesaplanabilir.

projeyonetim

Proje SatınAlma Yönetim

Proje alımlarını ve satın alımlarını yönetmek, proje yöneticisinin alımları planlama ve yönetme sürecinde satın alma departmanıyla verimli bir şekilde çalışması, aynı zamanda proje adımı (operasyon) ihtiyaçlarının zamanında teslim edilmesi,alım süreçlerinin ihityaçları gerçek zamanda yetiştirmesi, proje adımlarının dolayısı ile projenin zamansal ve maliyet açısından kayıpların önüne geçilmesi önem arz etmektedir.

projeyonetim

Proje Operasyonlar Yönetim

Proje yönetimi, operasyon yöneticisinin en önemli fonksiyonlarından biri olarak kabul edilir. Bir proje üç türde olabilir: malzeme yönetimi, servis yönetimi veya her ikisi de. Her ikisinin yönetimi ve planlanması, taslakların hazırlıkların oluşması, devreye alınma süreçleri, kalite yönetim kontrolleri, projenin sonlandırılması süreçlerini kapsar.

projeyonetim

Proje Kaynak Yönetimi

Kaynak tahmini, proje etkinlikleri için gerekli olan kaynakların belirlenip zamanında tahsis edilmesini içerir. Böylece proje yeterli miktarda kaynakla ve makul bir süreçte hayata geçirilebilir.

projeyonetim

Proje Üretim Yönetimi

İşletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biri, işletmede var olan kaynakların önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak,doğru zamanda doğru kaynakların seçilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, ekip ve ekip liderlerinin konuşlandırılması, yönetimin olası aksamaları önceden görüp, gerekenlerin yapılmasının sağlanması, doğru verilerin ve veri analizlerinin alınmasının sağlanması bu programın temel Gorevlerindendir.

projeyonetim

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz.

kalite

E-Arşiv Döküman Yönetim

Datalms ExpressBasic E-Arşiv Yazılımı çok kapsamlıdır. İster kağıt, ister elektronik olsun, çok sayıda yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriyi etkili bir şekilde saklar. Sistem, uluslararası arşiv standartları ve yasal gerekliliklere uygun olarak yüksek düzeyde güvenlik ve erişebilirlilik sağlar. Elektronik Arşiv (E Arşiv) ile entegre çalışan bir modüldür.

DEMO TALEP FORMU

Demo Taleplerinizi Bize İletebilirsiniz...

Gizlilik Politikası

(545) 319 21 54

Pazartesi-Cumartesi : 9:00 - 18:00

info@datalms.com.tr

7/24 Destek

İstanbul

Sonbahar Sokak. Tellioğlu is hanı.Kat:4 No:1/17 Ataşehir/İSTANBUL