E-Fatura Nedir? Kimler E-Fatura Kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (GİB) yürürlülüğe konulan yasaya göre, faturaların dijital ortamda saklandığı ve devlete beyan edildiği dijital faturadır. GİB tarafından 2010 yılında yürürlülüğe girmiştir.

Kimler E-Fatura Mükellefidir?

Kimler E-Fatura Mükellefidir aşağıda maddelerde belirtilmiştir.

  • 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

Kimler E-Fatura Nasıl Kesilir?

Bir e-fatura, XML ya da elektronik veri değişimi formatlarında, internet tabanlı web formları kullanılarak kesilen ve çeşitli verileri barındıran bir belge olarak tanımlanabilir. Bu belgeler, XML, CSV veya EDI gibi farklı formatlara uyum sağlar. Bununla birlikte e-faturalar, web uygulamaları, sanal yazıcılar, e-postalar ya da FTP siteleri aracılığıyla yüklenebilir. Bir şirket, kağıt veya PDF faturalardan veri toplamak ve bu verileri faturaya işlemek için görüntüleme yazılımını tercih edebilir.

  • Paylaş :

(545) 319 21 54

Pazartesi-Cumartesi : 9:00 - 18:00

info@datalms.com.tr

7/24 Destek

İstanbul

Sonbahar Sokak. Tellioğlu is hanı.Kat:4 No:1/17 Ataşehir/İSTANBUL