E-Defter Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın koyduğu standartlara bağlı kalarak çalışan ve muhasebe programı ile entegre ara bir yazılımdır.

Kimler E-Defter yazılımı kullanmalıdır? Avantajları Nelerdir?

GİB'in belirttiği standartlara uyan ve muhasebe programı kullanan her mükellef e-defter beyan etmesi zorunludur. Defter ve beratlar, XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmaktadır.

  • GİB'e gönderdiğiniz her defteri elektronik ortamda saklayabilirsiniz. (E-Arşiv)
  • Kağıt israfına son verirsiniz.
  • Gönderdiğiniz defterlerde veri kaybı yada olma olasılığı en aza indirgenir.
  • GİB standartlarına uygun veriler oluşturursunuz.

E-Fatura ile E-Arşiv yazılımları entegre mi?

E-Fatura programı ve e-arşiv programı ile tam uyumlu çalışmaktadır.

  • Paylaş :