kurumsalkaynakplanlama

Avantajları

 • Bilgiye istenilen format ve detayda ulaşılmasını sağlayarak bilgi akışını hızlandırır.
 • Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon ve otomasyon sağlar.
 • Müşteri ihtiyaçlarının daha kısa sürede karşılanması amacıyla, müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli desteği verir.
 • Satış tahminlemesi, satış kanalları ve bayi yönetimi, Pazar ve müşteri değerlendirme için gerekli araçlar için gerekli destekği verir.
 • İşletme maliyet ve yatırımlarının doğru ve yerinde analize olanak sağlar.
 • İşletme kaynaklarının daha etkin planlama ve yönetimini sağlayarak işletme maliyetlerini düşürür.
 • Esnek Modüler yapısı sayesinde, iş süreçlerinin ihtiyaçlarına ve pazar koşullarındaki değişikliklere kolay ve hızlı adaptasyon sağlar.
 • Gelişmiş raporlama araçları sayesinde kurumsal performans denetlenerek üretkenliği artırır. (Dashboard)

Proje Detayları:

ERP kurumların tedarikten dağıtımına kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir. İyi bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarını sahip olan firmalar, işletmelerinin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynakalarını en etkin ve verimli bir şekilde planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrol edilmesini sağlarlar.

kurumsal

Neden Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)?

Kurumsal kaynak planlama sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems-ERP), işletme faaliyetlerini ve karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan; bünyesinde çeşitli yazılım ürünlerini barındıran sistemlerdir. ERP Sistemleri tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi, insan kaynakları yönetimi ve bunlar gibi diğer veri tabanlı yönetim faaliyetlerini birbirlerine entegre etmekte ve bu faaliyetleri otomatikleştirmektedir. Diğer bir deyişle, ERP işletme içi entegrasyonu sağlayarak iş süreçlerini iyileştirmekte ve böylece de yenilikçi bir iş stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. ERP Sistemleri firma bünyesindeki faaliyetlerin yürütülmesini destekleyen standart uygulamalar sunmaktadır. Teorik olarak, işletmenin değişik fonksiyonları ortak veri işleme ve iletişim tabanıyla entegre edilmektedir.

 • Bilgiye istenilen format ve detayda ulaşılmasını sağlayarak bilgi akışını hızlandırır.
 • Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon ve otomasyon sağlar.
 • İşletme maliyet ve yatırımlarının doğru ve yerinde analize olanak sağlar.
 • Etkili stok yönetimi sağlar.
 • İşletmede ortak dil geliştirir.
Kurumsal

Proje Operasyonları

Proje Operasyonları etkin bir şekilde yönetebilir, Süreç Kontrolü Strateji uygulayabilir ve kaynak yönetiminizi en etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Üretim Planlama

Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri yapmanızı sağlar.

Üretim Reçete

Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilirsiniz.

kurumsal

Akıllı Üretim

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte iş süreçlerinizde, üretim yönetim ve planlamasını doğru ve etkin bir biçimde uygulayarak daha verimli bir üretim gerçekleştirmenizi sağlayan bir modüldür.

kurumsal

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini kontrol altında tutarak, üretim süreçlerini daha verimli kullanmayı hedeflemektedir.

kurumsal

Üretim Maliyet

Üretim yapan her işletme, kâr elde etmek için üretimlerine devam eder. Bu noktada, yapılan üretimin ne derece kârlı olduğunu öğrenmek için öncelikle üretimin size olan maliyetini hesaplamanız gerekir.

kurumsal

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Datalms ExpressBasic Erp programı kalite hedefleri ve yönetimi modülü, şirketlerin hedeflerini Kalite Politikası’ndan iyileştirme planlarına odaklanmak için kullandıkları bir yazılımdır.

kurumsal

Proje Operasyon Yönetim

Proje yönetimi, operasyon yöneticisinin en önemli fonksiyonlarından biri olarak kabul edilir. Bir proje üç türde olabilir: malzeme yönetimi, servis yönetimi veya her ikisi de. Her ikisinin yönetimi ve planlanması, taslakların hazırlıkların oluşması, devreye alınma süreçleri, kalite yönetim kontrolleri, projenin sonlandırılması süreçlerini kapsar.

kurumsal

İleri Planlama Sistemleri (APS)

Karar destek ve işletme planlamasından oluşan bir sistemdir. Sistemlerin faaliyetlerini verimli şekilde planlanmasına ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

kurumsal

Erp’de Derin Öğrenme

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi otomasyon sistemi, 4.sanayi devrimi ise yapay zekaların ve en büyük rolü oynayan yapay zeka ile entegre olmuş kurumsal kaynak planlama ile gerçekleşecektir. Biz ise bu entegrasyonu yaparak, bölgesel anlamda endüstrinin gelişmesini hedefledik.

kurumsal

ERP’ de Yapay Zeka

Büyük veri olarak da adlandırılan ve günümüzde her alanda etkisini gösteren bilgi yoğun teknolojiler ve uzaktan erişime imkan tanıyan uygulamalar sayesinde, big data, büyük verilerin analizleri gün geçtiktçe önemi artmaktadır. Verinin toparlanması ve verinin doğru bir şekilde işlenip, doğru kararlar alması doğru analizlerle gerçekleştirilebilir. Bu anlamda veri analizleri, raporlamalar, 3 boyutlu grafiksel analiz sistemleri ve yapay zeka ile entegre edilmiş, karar vermenize yardımcı olacak big data algoritmaları ile işleyişinizi kolaylaştırmakta, geliştirmektedir.