Avantajları

1-Üretim Planlama, Üretim Süreç Yönetim ve Maliyet Analizleri

2-Üretim reçetesi oluşturup, eksiye düşen stokları otomatik olarak üretebilir,

3-Proje Operasyonlar, Süreç Kontrolü Strateji, Kaynak Yönetimi

4-SatınAlma Ürün Gereksinim yönetim

5-Depo Stok yönetim ve Takipleri

6-Seri no ve garanti takibi yaparak ürün giriş-çıkışlarını kontrol edebilir,

7-Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir

uretimyonetim

Proje Detayları:

Üretimin her aşamasında üretilen ürünün kalibrasyonundan kalite yönetim süreci dahil olmak üzere üretim adım aşamaları, stok kayıtlarından muhasebe(finansman) bilgilerine, ürünün firmaya firmaya kattığı karı ve firmanın üretilen üründeki zararını raporlarla, analizlerle görmenizi sağlayacak, firmanızın gelişimine katkıda bulunacaktır.

uretim

Neden Üretim Yönetim Takip Programı?

Firmanızın sürekliliği için ek ara yönetici istihdamı gerekli olmamakla birlikte mevcut süreçlerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Biz de Datalms olarak bu süreçlerde firmanızın verimliliğini arttırmayı hedefledik ve üretim aşamasında ürünün tüm üretim aşamalarını,stok kayıtlarından-finansal kaynaklara kadar kontrol etmeniz için Akıllı Üretim Yönetim sistemini programladık.

  • Elektronik Arşiv (E-Arşiv), Belgelerinizi elektronik ortamda saklamanızı ve takip etmenizi sağlayan bir belge yönetimi
  • Satış ekibin takibini yapmak
  • Müşteri bilgilerinin etkin yönetimi (CRM)
  • Şirketinizin finansal operasyonlarını kolayca ve zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz.
  • Ön Muhasebe ve Resmi Muhasebe işlemleri yapılabilir
uretim

Scada (Online Makina ve Takip Kontrol ve İzleme)

işletme içerisindeki makinaların online sisteme bağlanarak veri alış-verişlerinin yapılmasını sağlayan modüldür. Böylelikle makinalardan anlık veri alarak üretiminizin hangi aşamada olduğunu analiz edebilirsiniz.

Üretim Operasyon Yönetim (MOM)

Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım Üretimde operatörlerden başlayarak yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar verebilirler.

Proje Kalite Kontrolü

Projenizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Projenin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz

uretimyonetim

Akıllı Üretim

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte iş süreçlerinizde, üretim yönetim ve planlamasını doğru ve etkin bir biçimde uygulayarak daha verimli bir üretim gerçekleştirmenizi sağlayan bir modüldür.

uretimyonetim

Üretim İş Süreçleri

Üretim İş Süreçlerini kontrol altında tutarak, üretim süreçlerini daha verimli kullanmayı hedeflemektedir.

uretimyonetim

Üretim Planlama

Datalms ExpressBasic Uretim Yonetim Takip modülü sayesinde, stok politikasını belirleyerek atıl kapasiteyi ve üretim duraklamalarını önler, üretim hacmi ve talep arasındaki dengeyi sağlar.

uretimyonetim

Üretim Operasyon Yönetim MOM

Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım Üretimde operatörlerden başlayarak yöneticilere kadar bütün kullanıcılar МОМ aracılığı ile gerçek zamanda elverişli karar verebilirler.

uretimyonetim

Üretim Yönetim Sistemi MES

Datalms ExpressBasic Üretim Yönetim Takip Yazılım İşletmenin mevcut sistemindeki malzemeleri, beşeri gücü, makine – teçhizat kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek talep gören ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmek.

uretimyonetim

Üretim Takip ve Analiz

Datalms ExpressBasic Üretim Takip Yazılımı, İşletmenizde üretim esnasında verileri bir arada toplayıp, depolama alanında saklar, üretim esnasında eş zamanlı olarak veri toplanmasını sağlar.

uretimyonetim

Makina Bakım ve Onarım

Tüm modüllere tam entegre,işletme içerisinde makina,tezgah,kalıp,apart gibi,üretim sürecinde kullanılan tüm makina ve ekipmanların bakım ve onarımların kontrol ve takip edildiği modüldür.

uretimyonetim

Üretimde’ de Yapay Zeka

Büyük veri olarak da adlandırılan ve günümüzde her alanda etkisini gösteren bilgi yoğun teknolojiler ve uzaktan erişime imkan tanıyan uygulamalar sayesinde, big data, büyük verilerin analizleri gün geçtiktçe önemi artmaktadır. Verinin toparlanması ve verinin doğru bir şekilde işlenip, doğru kararlar alması doğru analizlerle gerçekleştirilebilir. Bu anlamda veri analizleri, raporlamalar, 3 boyutlu grafiksel analiz sistemleri ve yapay zeka ile entegre edilmiş, karar vermenize yardımcı olacak big data algoritmaları ile işleyişinizi kolaylaştırmakta, geliştirmektedir.

uretimyonetim

Üretim'de Derin Öğrenme

Dünya, tarih boyunca birçok endüstriyel devrime tanık oldu. 1. sanayi devrimi su ve buhar gücünden oluşuyordu. 2. sanayi devrimi elektrik yardımıyla seri üretime geçti. 3.sanayi devrimi otomasyon sistemi, 4.sanayi devrimi ise yapay zekaların ve en büyük rolü oynayan yapay zeka ile entegre olmuş kurumsal kaynak planlama ile gerçekleşecektir. Biz ise bu entegrasyonu yaparak, bölgesel anlamda endüstrinin gelişmesini hedefledik.