kalite

Avantajları

 • Kalite hedefleri yönetimi ve takibi.
 • Düzenleyici-Önleyici Faaliyetler.(DÖF-8D).
 • Hata kontrolü ve önlemleri (FMEA).
 • Kalite sistemi risk analizi.
 • Ürün kalite kontrol.
 • Elektronik E-Arşiv (dökümantasyon).

Teknik Özellikler

Kalite DÖF-8D işlemlerinin takibi
Otomasyon
Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)
Üretim parçası onay projesi (PPAP)
İleri ürün kalite planlama (APQP)
Kalite rota tanım ve rota iş süreçlerinin tanım ve kontrolü
Kalite ölçüm sistemi (MSA)
Kalite istatiktiksel process kontrol (SPC)
Kalite ürün dökümanlarının oluşturulması ve depolanması (E-Dökümantasyon)
İç denetim (soru listelerinin hazırlanması) planlanması ve yapılması
Kalite müşteri şikayetlerinin takibi ve iş süreçlerinin yönetilmesi
Karantina depo uygulaması ile hatalı ürün işlemleri veya imhası
Yeniden işlem depo ile hatalı ürünün yeniden işlenmesi
Stok refakatçi kartı;üretim sırasında hammadde girişinden üretim sonrasına kadar ki adımların birim bazlı takibini sağlayan özel bir barkod uygulaması ile takip edilmesi
Fason üretimlerin kalite kontrolleri veya uygunsuz ürün takiplerinin yapılması
Kalite iç yazışma(departman,bölüm) dağıtım ve takibi
Kalite dış yazışmalarının takibi
Makina bakım planlama
Aparat,kalıp bakımlarının planlanması ve takibi
Talimatların tanımlanması
Prosedürlerin tanımlanması
Kalite kontrol kriterlerinin tanımlanması
Hata tanımları ile ortak bir hata bildirim mekanizması sayesinde departmanlar arasında iş süreçlerinin iyileştirilmesi
Kalite Sinoptik tanımı
Final kontrol tanımları
Kalite test planının tanımlanması
Malzeme bilgi güvenliği formları
Acil durum planlaması
Kalite kontroller tanımı
Üretim kalite kriter tanımları
Proje kalite kriter tanımları
Hizmet kalite kriter tanımlaması
Stok kalite kriter tanımı
Laboratuvar tanımları
LAboratuvar test makinaları tanımları ve entegrasyonları (IOT-Nesnelerin interneti, Online makine haberleşme ve kontrolleri) makinalardan verilerin alınarak kontrol olarak işlenmesi
İş süreçlerinde departman, bölüm veya personel bazında iş atanması ve süreçlerin takibi (iş emirleri)
Esnek rapor tanımları ve rapor filtreleri ile detaylandırılan raporlama sistemi
Dashboard (3 boyutlu raporlama) esnek tanımlamalar ve filtreler ile gelişmiş raporlama sistemleri

Proje Detayları:

Kalite denetlenmez, kaliteli ürün üretilir...! Üretiminizin ve iş süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız. Ürünlerinizin Kalite Standartlarına uygunluğu kontrol etmenizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz. Böylelikle Kalite İş süreçlerinizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşımla geliştirilen kalite yönetim sistemidir.

kalite

Neden Kalite Takip Yönetim Yazılımı?

Kalite Yönetim Sistemi; planlanması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler,risk analizleri,ürün/proses performans değerleri öneriler yardımı ile toplanan, çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları gözönünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, ve iyileştirme raporları ile tüm sürecinizi kaplayan kalite sistemidir.

 • Kalite hedefleri yönetimi ve takibi.
 • Düzenleyici, önleyici faaliyetler (DÖF-8D).
 • Hata kontrolü ve önlemleri (FMEA).
 • Kalite sistemi risk analizi.
 • Ürün kalite kontrol.
kalite

Şirket Stratejileri

Global dünyada rekabet gün geçtikçe artmakta, bu nedenle kalitenin sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir.

Endüstriyel ve Teknolojik Gelişmeler

Başdöndürücü hızla gelişen teknoloji ve getirdiklerine hızlı adapte olabilmek, teknoloji ile kaliteyi birleştirmek amacı ile kalite sistemi geliştirmektir.

Risk Analizleri

Üretimde oluşabilecek riskleri sezgisel analizler yaparak sistemi geliştiren bir yapılanmadır.

kalite

Kalite Standartları ISO – TSE

Kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

kalite

Kalite Hedefleri Yönetimi ve Takibi

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, big data veri yapısını oluşturarak, doğru karar ve analizlerle doğru yönlendirmeler yaparak, alınan kararların oluşabilecek hataların engellemek, böylelikle kalite ürün üretmek, kayıpları en aza indirgemek, hatalı yönetimlerin önüne geçerek hatalı ürün üretilmesini engellemektir.

kalite

Düzenleyici ve Önleyici Faaliyetler(DÖF) – 8D

İş süreçlerinizde ve üretim aşamasında uygunsuzluğa yol açan ve tekrarlanan uygunsuzluk sebeplerini bularak ortadan kaldırmayı hedefledik. Böylelikle kendi iş sürecinizde düzeltici ve önleyici faaliyetleri kendiniz kontrol ederek müşteri odaklı memnuniyetinizi arttırabilirsiniz.

kalite

Hata Kontrolü ve Önlemleri (FMEA)

İş süreçlerinizde, ürün geliştirme ve imalat planlamasına eşlik eden,önleyici kalite güvence kapsamında, entegre bir risk analizi ve hata önleme metodur. DataLms olarak üretim ve imalat süreçlerinizde ürünlerinizin kalitesini arttırmayı hedefledik. Bu amaçla üretilen ürünlerin hata analizlerini ve önlemlerini nasıl alabileceğiniz hakkında size yardımcı olabilecek bir stratejiyi oluşturduk.

kalite

Kalite Sistemi Risk Analizi

ISO 9001:2015 standardı 10 madde ile genişletilmiş olup üretim ve hizmet sektörleri bir birine daha fazla yaklaştırılmıştır. Ayrıca önleyici faaliyet yerine Risk analizi ile birlikte fırsatların tespit edilerek firmaların yapılarını daha güncel tutarak risklerini bilerek gelecek planlarını daha iyi yapmalarına fırsat tanımaktadır.

kalite

Ürün Kalite Kontrolü

Kalite kontrolün önemli bir unsuru olarak, Ürün Muayeneleri çeşitli üretim süreçlerinde ve gönderimden önce sahada ürün kalitesini kontrol etmenizi sağlarlar. Ürününüzü imalatçının tesisinden çıkmadan önce muayene etmek kalite problemlerinin önlenmesi ve ileride tedarik zincirindeki aksamaların önlenmesinde etkin bir yoldur.

kalite

Kalite Üretim Parcası Onay Projesi PPAP

Üretim parçası onay sürecinin yönetilmesinde amaç, müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşıldığını belirlemek ve imalatçının prosesinin gerçek imalat şartlarında ve adetlerinde bu gereklerinin yönetilmesinden emin olmaktır.

kalite

Proje Kalite Planlama (PQP)

Kalite sistemlerimizi, tahmin edilen çıktıları / beklentileri, müşteri memnuniyeti önlemlerini, teslim zamanını ve fiyatlandırmayı tanımlayan bir proje özeti sunar.

kalite

İç Tetkik ve Denetim

Bir işletmenin kalite sisteminin iç denetçiler ve/veya dış denetçiler tarafından denetlenmesi. Burada iç ve dış denetim daha önceden belirlenmiş kalite kontrol prosedürü, ulusal ve uluslararası spesifikasyonlar ve mevzuat açısından yapılmaktadır.

DEMO TALEP FORMU

Demo Taleplerinizi Bize İletebilirsiniz...